Map.prototype.size

Atrybut size zwraca ilość elementów znajdujących się w obiekcie Map.

Opis

Wartość size to liczba reprezentująca ile elementów posiada obiekt Map. Funkcja set dla size to undefined; nie można edytować tego atrybutu.

Przykłady

Użycie size

var myMap = new Map();
myMap.set('a', 'alpha');
myMap.set('b', 'beta');
myMap.set('g', 'gamma');

myMap.size // 3

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.size' in that specification.
Standard Definicja początkowa.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.size' in that specification.
Living Standard  

Kompatybilność

BCD tables only load in the browser

Zobacz także