Onze vrijwilligers hebben dit artikel nog niet naar het Nederlands vertaald. Doe mee en help de klus te klaren!
U kunt het artikel ook in het English (US) lezen.

The Access-Control-Max-Age response header indicates how long the results of a preflight request (that is the information contained in the Access-Control-Allow-Methods and Access-Control-Allow-Headers headers) can be cached.

Header type Response header
Forbidden header name no

Syntax

Access-Control-Max-Age: <delta-seconds>

Directives

<delta-seconds>
Maximum number of seconds the results can be cached.
Firefox caps this at 24 hours (86400 seconds).
Chromium (prior to v76) caps at 10 minutes (600 seconds).
Chromium (starting in v76) caps at 2 hours (7200 seconds).
Chromium also specifies a default value of 5 seconds.
A value of -1 will disable caching, requiring a preflight OPTIONS check for all calls.

Examples

Cache results of a preflight request for 10 minutes:

Access-Control-Max-Age: 600 

Specifications

Specification Status Comment
Fetch
The definition of 'Access-Control-Max-Age' in that specification.
Living Standard Initial definition.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
Access-Control-Max-AgeChrome Full support 4Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 10Opera Full support 12Safari Full support 4WebView Android Full support 2Chrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 12Safari iOS Full support 3.2Samsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

See also

Documentlabels en -medewerkers

Aan deze pagina hebben bijgedragen: philfreo, mdnwebdocs-bot, gabrielweyer, fscholz, mushang11, Jothay, teoli
Laatst bijgewerkt door: philfreo,