Help us test MDN's new front-end: https://discourse.mozilla.org/t/help-us-test-mdns-new-react-front-end-beta/42593

Springen naar:

Onze vrijwilligers hebben dit artikel nog niet naar het Nederlands vertaald. Doe mee en help de klus te klaren!
U kunt het artikel ook in het English (US) lezen.

The SVGEvent interface represents the event object for most SVG-related events.

 

Properties

Property Type Description
target Read only EventTarget The event target (the topmost target in the DOM tree).
type Read only DOMString The type of event.
bubbles Read only Boolean Whether the event normally bubbles or not.
cancelable Read only Boolean Whether the event is cancellable or not.

 

Documentlabels en -medewerkers

Labels: 
Aan deze pagina hebben bijgedragen: chrisdavidmills, mdnwebdocs-bot, pcat, kscarfone, fscholz, rabimba
Laatst bijgewerkt door: chrisdavidmills,