window.screen.colorDepth

概要

画面の色深度を返します。

構文

bitDepth = window.screen.colorDepth

// 画面の色深度をチェックします
if ( window.screen.colorDepth < 8) {
  // 低色版のページを使う
} else {
  // 普通のカラフルなページを使う
}

仕様

  • DOM Level 0。どの標準にも属しません。

関連情報