window.navigator.connection

Experimental

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

Network Information API tarjoaa tietoa järjestelmän verkkoyhteydestä, kuten käyttäjän laitteen nykyisestä kaistanleveydestä tai onko yhteys mitattu. Tätä voitaisiin käyttää valitsemaan HD-sisältö tai LD-sisältö käyttäjän yhteyteen perustuen.

Attribuutit

bandwidth
Kirjoitussuojattu. Double-arvo edustaa arvioitua nykyisen yhteyden latauskaistanleveyttä (arvona MB/s). 0 jos käyttäjä ei ole parhaillaan verkkoyhteydessä ja infinity jos kaistanleveys on tuntematon.
metered
Kirjoitussuojattu. Boolean-arvo palauttaen true, jos yhteys on mitattu (esim.: pay-per-use).

Tapahtumat

onchange
Laukeaa, kun yhteys muuttuu.

Esimerkki

var connection = navigator.connection || navigator.mozConnection || navigator.webkitConnection;

function updateConnectionStatus() {
  alert("Connection bandwidth: " + connection.bandwidth + " MB/s");
  if (connection.metered) {
    alert("The connection is metered!");
  }
}

connection.addEventListener("change", updateConnectionStatus);
updateConnectionStatus();

Selainyhteensopivuus

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Perustuki 20? webkit (en-US) 12.0 moz (en-US) (katso kommentit) No support No support No support
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Perustuki No support 12.0 moz (en-US) (katso kommentit) No support No support No support

Gecko-kommentit

  • Network API voidaan ottaa pois käytöstä käyttäen dom.network.enabled-asetusta.
  • Attribuutti metered on oletusarvoisesti false ja voidaan asettaa käyttäen asetusta dom.network.metered (katso bug 716943 yhteyden merkitseminen mitatuksi verkkovierailuilla).
  • Gecko 12.0 -versiosta alkaen Network API toteutettiin vain Android-järjestelmissä. Tuki Linux- (bug 712442) ja Windows- (bug 721306) järjestelmille on kehitteillä.
  • Ennen Gecko 14.0 -versiota navigator.mozConnection ei ollut EventTarget-ilmentymä ja funktiota addEventListener ei voitu kutsua. Tämä on korjattu (bug 735261).

Spesifikaatio

Katso myös