Date.now()

Resum

El mètode Date.now() retorna el nombre de milisegons que han passat des de l'1 de gener de 1970 00:00:00 UTC.

Sintaxi

var timeInMs = Date.now();

Paràmetres

Cap.

Descripció

El mètode now() retorna el nombre de method returns el nombre de milisegons que han passat des de l'1 de gener de 1970 00:00:00 UTC fins al moment actual representat en un  Nombre.

Com que now() és un mètode estàtic de Date, sempre es crida com a Date.now().

Polyfill

Aquest mètode va ser estandaritzat a la cinquena edició de l'ECMA-262. Els motors que encara no hagin sigut actualitzats per a suportar aquest mètode poden utilitzar el bocí de codi següent per a paliar l'absència d'aquest mètode:

if (!Date.now) {
  Date.now = function now() {
    return new Date().getTime();
  };
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.now' in that specification.
Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.5.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.now' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característiques Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 5 3.0 (1.9) 9 10.50 4
Característiques Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic
(Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Basat en la  taula de compatibilitat de Kangax.

Vegeu també