Date.prototype.getUTCDate()

Resum

El mètode getUTCDate()retorna el dia del mes per a la data especificada, segons l'hora universal.

Sintaxi

dateObj.getUTCDate()

Paràmetres

Cap.

Retorn

El valor retornat per getUTCDate() és un nombre sencer entre 1 i 31.

Exemples

Exemple: Utilitzar getUTCDate()

L'exemple següent assigna la part del dia de la data actual a la variable dia.

var avui = new Date();
var dia = avui.getUTCDate();

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.3.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getUTCDate' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getUTCDate' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també