417 Expectation Failed

Кодът за състояние на грешка в HTTP 417 Expectation Failed (Очакванията се провалиха) указва, че очакваното състояние, упоменато като стойност в полето от заглавието на заявката Expect, не може да бъде удовлетворено.

Вижте Expect за повече подробности.

Състояние

417 Expectation Failed

Спецификации

Specification Title
RFC 7231, section 6.5.14: 417 Expectation Failed Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content

Вижте също