Методи за заявки в HTTP

В HTTP има определения за набор от методи за заявки за обозначаване на желаното действие, което да се извърши за даден източник на съдържание. Въпреки, че понякога за тях може да се използват съществителни имена, методите за заявки са познати и като HTTP глаголи (verbs). Всеки от тях опредметява различно значение, но някои общи способности се споделят от цели групи методи. Например един метод за заявка може да бъде safe, idempotent или cacheable.

GET
Методът GET заявява представяне на даден източник. Заявките, използващи GET би трябвало единствено да извличат данни, без да правят каквито и да е промени на сървъра.
HEAD
Методът HEAD заявява същия отговор както и GET, но без тялото на отговора.
POST
Методът POST се използва за изпращане единица съдържание към указания източник, като по този начин често променя състоянието на източника или предизвиква други странични ефекти на сървъра.
PUT

Методът PUT замества всички текущи представяния на целевия източник със съдържанието на заявката.

DELETE
Методът DELETE изтрива указания източник.
CONNECT

Методът CONNECT установява тунел към сървъра, указан от целевия източник.

OPTIONS
Методът OPTIONS се използва, за да се опишат възможностите за общуване с целевия източник.
TRACE

Методът TRACE извършва проверка на пътя за достъп до целевия източник.

PATCH
Методът PATCH се използва, за да приложи частични промени върху даден източник.

Спецификации

Specification Title Comment
RFC 7231, section 4: Request methods Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content Specifies GET, HEAD, POST, PUT, DELETE, CONNECT, OPTIONS, TRACE.
RFC 5789, section 2: Patch method PATCH Method for HTTP Specifies PATCH.

Съвместимост

BCD tables only load in the browser

Вижте също