Методи за заявки в HTTP

В HTTP има определения за набор от методи за заявки за обозначаване на желаното действие, което да се извърши за даден източник на съдържание. Въпреки, че понякога за тях може да се използват съществителни имена, методите за заявки са познати и като HTTP глаголи (verbs). Всеки от тях опредметява различно значение, но някои общи способности се споделят от цели групи методи. Например един метод за заявка може да бъде safe, idempotent или cacheable.

GET
Методът GET заявява представяне на даден източник. Заявките, използващи GET би трябвало единствено да извличат данни, без да правят каквито и да е промени на сървъра.
HEAD
Методът HEAD заявява същия отговор както и GET, но без тялото на отговора.
POST
Методът POST се използва за изпращане единица съдържание към указания източник, като по този начин често променя състоянието на източника или предизвиква други странични ефекти на сървъра.
PUT

Методът PUT замества всички текущи представяния на целевия източник със съдържанието на заявката.

DELETE
Методът DELETE изтрива указания източник.
CONNECT

Методът CONNECT установява тунел към сървъра, указан от целевия източник.

OPTIONS
Методът OPTIONS се използва, за да се опишат възможностите за общуване с целевия източник.
TRACE

Методът TRACE извършва проверка на пътя за достъп до целевия източник.

PATCH
Методът PATCH се използва, за да приложи частични промени върху даден източник.

Спецификации

Specification Title Comment
RFC 7231, section 4: Request methods Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content Specifies GET, HEAD, POST, PUT, DELETE, CONNECT, OPTIONS, TRACE.
RFC 5789, section 2: Patch method PATCH Method for HTTP Specifies PATCH.

Съвместимост

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
CONNECTChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
DELETEChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
GETChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
HEADChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
OPTIONSChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
POSTChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
PUTChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
TRACEChrome ? Edge ? Firefox ? IE ? Opera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

Вижте също