Canvas tutorial

<canvas> là một thẻ HTML cho phép bạn có thể sử dụng để vẽ sử dụng các script( thường là  JavaScript). Nó có thể, được sử dụng là ảnh (và đơn giản) animation. Bức ảnh ở bên phải là một vài ví dụ của việc dùng <canvas> mà sẽ được trình bày ở phần sau trong tutorial này.

<canvas> lần đầu tiên được giới thiệu bởi Apple cho Mac OS X Dashboard sau đó được thực thi trong Safari và Google Chrome. Các trình duyệt dựa trên Gecko 1.8, nhưFirefox 1.5, cũng cung cấp phần tử này. Phần tử <canvas> là một phần của  WhatWG Web applications 1.0 cũng được biết đến như HTML 5.

Tutorial này hướng dẫn cách sử dụng thẻ  <canvas> trong các trang HTML. Các ví dụ được cung cấp có thể giúp bạn hiểu rõ hơn điều bạn có thể làm với  <canvas> và có thể được sử dụng để bắt đầu xây dựng ứng dụng của riêng bạn.

Trước khi bắt đầu

Sử dụng thẻ  <canvas> không quá khó nhưng banjn cần hiểu cơ bản về  HTMLJavaScript.

Thẻ  <canvas> không được hỗ trợ trong một số trình duyệt cũ, nhưng đã được hỗ trợ từ bản Firefox 1.5 trở lên, Opera 9 trở lên, phiên bản mớ hơn của Safari, Chrome và Internet Explorer 9.

Nội dung tutorial

Xem thêm

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: tuan_bk
 Last updated by: tuan_bk,