XPath

XPath to inaczej XML Path Language (Język ścieżek XML). Język ten używa składni nie-XML-owej, pozwalając w elastyczny sposób wskazywać różne części dokumentu XML. Ponadto może być używany do sprawdzania, czy wskazane węzły dokumentu pasują do wzorca.

XPath jest głównie używany w XSLT, ale może być także wykorzystywany do znacznie bardziej wymagających zadań nawigacji po DOM dowolnego języka bazowanego na XML-u, takiego jak HTML czy XUL, zamiast opierania się na metodzie document.getElementById, własnościach element.childNodes, itp. The following is vague: This is especially useful within extensions, particularly regarding to overlays.

XPath używa notacji ścieżkowej (ang. path notation) (tak jak adresy URL) do nawigacji po hierarchicznej strukturze dokumentu XML. Używa do tego nie-XML-owej składni, dzięki czemu może być stosowany w adresach URI oraz wartościach atrybutów XML.

Dokumentacja

Wprowadzenie do korzystania z XPath w języku JavaScript
Zastosowanie języka XPath poza szablonami XSLT.
XPath:Osie
Lista definicji osi wierzchołków w specyfikacji XPath. Osie są użyte do opisu relacji między węzłami.
XPath:Funkcje
Lista i opis funkcji XPath i dodawanie określonego XSLT do XPath.
Transformacje XML z XSLT
XSLT używa XPath do adresowania segmentów kodu w przetwarzanym dokumencie XML.
Tutorial XSLT & XPath
Podręcznik TopXML XSLT przedstawia podstawy koncepcji XSLT i XPath, ich składni i zastosowania.
Czym jest XSLT?
Jest to rozbudowane wprowadzenie do XSLT i XPath, które nie wymaga od czytelnika wiedzy w zakresie technologii, pozwala nauczyć się tych technologii od podstaw, opisując ich kontekst, strukturę, koncepcję i terminologię.

Pokaż wszystkie...

Narzędzia

Online XPath evaluator
XPath Checker
An interactive editor for XPath expressions (FireFox Add-On).
SketchPath
A Graphical XPath Builder/Debugger(.NET).

Powiązane tematy

XSLT, XML, DOM