AJAX

 

"Getting Started" box, if there is no "Getting Started" article yet written, should be populated with another featurearticle or tutorial.

Na początek
Wprowadzenie do AJAX-a.

AJAX (ang. Asynchronous JavaScript and XML, asynchroniczny JavaScript i XML) nie jest technologią sam w sobie, lecz terminem określającym "nowe" podejście do jednoczesnego wykorzystania takich istniejących technologii razem, jak: HTML lub XHTML, kaskadowe arkusze stylów, JavaScript, obiektowy model dokumentu, XML, XSLT oraz obiekt XMLHttpRequest. Dzięki modelowi AJAX, aplikacje sieciowe są w stanie dokonywać szybkich, przyrostowych aktualizacji w interfejsie użytkownika bez potrzeby przeładowywania całej strony WWW. W efekcie aplikacja wydaje się szybsza i lepiej reaguje na akcje użytkownika.

Dokumentacja

Na początek
Ten artykuł prowadzi czytelnika przez podstawy AJAX-u i podaje dwa proste przykłady, na początek.
Ajax: Nowe podejście do aplikacji sieciowych
Jesse James Garrett z adaptive path napisał ten artykuł w lutym 2005 roku. Przedstawia w nim AJAX i jemu pokrewne koncepcje.
A Simpler Ajax Path
"Okazuje się że, wykorzystanie obiektu XMLHttpRequest w celu uczynienia aplikacji sieciowej bardziej interaktywną bez rezygnowania z tradycyjnych rozwiązań, takich jak formularze służące pobieraniu danych od użytkownika, nie musi być wcale takie trudne."
Fixing the Back Button and Enabling Bookmarking for AJAX Apps
Mike Stenhouse opisuje kilka sposobów na poradzenie sobie podczas tworzenia aplikacji AJAX z problemamami dotyczącymi przycisku Wstecz i zakładek.
Ajax Mistakes
Alex Bosworth pisze o błędach popełnianych przez programistów tworzących aplikacje w AJAX-ie.

Pokaż wszystkie...

Społeczność

  • Obejrzyj fora Mozilli...

Narzędzia

Pokaż wszystkie...

Przykłady

Powiązane tematy

HTML, XHTML, CSS, DOM, JavaScript, XML, XMLHttpRequest, XSLT, DHTML

Wybrane tematy

Categories

Interwiki Language Links