event.screenX

Podsumowanie

Zwraca poziomą współrzędną miejsca, gdzie wystąpiło zdarzenie, względem całego ekranu.

Składnia

liczbaPikseli = event.screenX

Parametry

  • liczbaPikseli to odległość od lewej strony ekranu wyrażona w pikselach.

Przykład

 function checkClickMap(e) {
   if e.screenX < 50
     doRedButton();
   if 50 <= e.screenX < 100
     doYellowButton();
   if e.screenX >= 100
     doRedButton();
 }

Uwagi

Kiedy złapiesz zdarzenie w oknie, dokumencie czy innym obszernym elemencie możesz pobrać współrzędne tego zdarzenia (np. kliknięcia) i obsłużyć je prawidłowo, tak jak pokazuje powyższy przykład.

Specyfikacja

screenX