event.charCode

Podsumowanie

Zwraca kod Unicode dla klawisza znaku, który został wciśnięty, w zdarzeniu keypress.

Składnia

znak = event.charCode

Parametry

  • znak to wartość kodu Unicode klawisza, który został wciśnięty.

Uwagi

W zdarzeniu keypress kod Unicode wciśniętego klawisza jest przechowywany albo we własności keyCode albo w charCode, nigdy w obydwu. Jeśli wciśnięcie klawisza skutkowałoby wprowadzeniem znaku (np. 'a'), charCode ustawiany jest dla kodu tego znaku, z uwzględnieniem wielkości (małe lub duże litery) znaku (np. bierze pod uwagę, czy wciśnięto klawisz shift). W przeciwnym przypadku, naciśnięty klawisz przechowywany jest w keyCode.

charCode nigdy nie jest ustawiany w zdarzeniach keydown i keyup. W tych przypadkach ustawiany jest keyCode.

Aby pobrać kod klawisza niezależnie, czy jest przechowywany w keyCode czy w charCode, sprawdź właściwość which.

Znaki wprowadzane poprzez IME nie są rejestrowane poprzez keyCode ani charCode. (IME - program pozwalający wprowadzać skomplikowane znaki, np. japońskie bądź chińskie - przyp. tłum.)

Listę wartości charCode związanych z poszczególnymi klawiszami możesz znaleźć uruchamiając Przykład 7: Wyświetlanie stałych obiektu event.

Specyfikacja

Nie należy do specyfikacji. Zobacz nsIDOMKeyEvent.