How-to guides

These articles provide step-by-step guides to accomplishing specific goals when contributing to MDN.

How to create and edit pages
Ten artykuł wdraża nowe osoby wspierające do procesu edycji istniejących stron oraz tworzenia nowych.
How to do a technical review
This article describes how to go about performing a technical review, thereby helping to ensure that MDN's content is accurate.
How to properly tag pages
This page explains the best way to tag pages so that our readers can find information and we can keep ourselves organized.
How to set the summary for a page
Możesz opracować streszczenie strony MDN. Twoje streszczenie zostanie potem wykorzystane w wielu miejscach: w wynikach wyszukiwania, na innych stronach MDN, takich jak np. strony tematyczne, oraz w dymkach z podpowiedziami.
How to tag JavaScript pages
Tagowanie opiera się na dodawaniu meta-danych do stron, tak aby powiązane ze sobą treści mogły być grupowane - przykładowo na potrzeby wyszukiwania.
Jak budować, edytować dany artykuł
Edycja budowanego artykułu sklada sie z:
Jak utworzyć konto MDN
Wstęp współdworz MDN, sửa các thay đổi và các trang cần thiết là MDN. Profil does not we expected, unwatched MDN i useful załeych tu information. Ten krótkie poradnik Ci Successful Accounts MDN.