Webtechnologie voor ontwikkelaars

Webtechnologieën

Het Open Web biedt ongelooflijke kansen voor ontwikkelaars. Om optimaal van deze technologieën te profiteren, dient u te weten hoe u ze moet gebruiken. Hieronder vindt u de koppelingen naar de documentatie van MDN over webtechnologieën.

Basis

HTML
HyperText Markup Language (HTML) is de opmaaktaal die wordt gebruikt om de inhoud van een webpagina in een goed gestructureerde opmaak te definiëren.
CSS
Cascading Style Sheets (CSS) worden gebruikt om de vormgeving van webinhoud te beschrijven.
HTTP
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) wordt gebruikt om HTML- en andere hypermediadocumenten op het web af te leveren.

Programmeren

JavaScript
JavaScript is de programmeertaal die in de browser wordt uitgevoerd en wordt gebruikt om geavanceerde interactieve websites en -applicaties voor veilig browsergedrag te bouwen.
Web-API’s
Web Application Programming Interfaces (Web-API’s) worden gebruikt om verschillende taken uit te voeren, zoals het manipuleren van de DOM, het afspelen van audio of video of het genereren van 3D-graphics.
  • Web-API-interfacereferentie geeft een overzicht van alle objecttypen die u kunt gebruiken als u voor het web ontwikkelt.
  • De WebAPI (en-US)-pagina geeft een overzicht van alle API’s voor communicatie, hardwaretoegang en andere API’s die nuttig zijn voor applicaties.
  • De Event-referentie geeft een overzicht van alle gebeurtenissen die u kunt gebruiken om interessante dingen die in uw webpagina of applicatie hebben plaatsgevonden, te volgen en er op te reageren.

Graphics

SVG (en-US)
Met Scalable Vector Graphics kunt u afbeeldingen als sets van vectoren (lijnen) en vormen beschrijven, zodat ze makkelijk zijn te schalen, ongeacht de grootte waarin ze zijn opgesteld.
WebGL
WebGL brengt 3D-graphics naar het Web door een API die nauw samenwerkt met OpenGL ES 2.0, dat in HTML <canvas> (en-US)-elementen kan worden gebruikt.

Audio, video en multiemedia

Overige

MathML
De Mathematical Markup Language maakt het mogelijk om complexe wiskundige vergelijkingen en syntaxis weer te geven.

Documentatie per type

Handleiding voor webontwikkelaars
De Handleiding voor ontwikkelaars biedt bruikbare tutorials om u daadwerkelijk dingen te laten doen met behulp van webtechnologieën.
Tutorials voor webontwikkelaars (en-US)
Een lijst met tutorials waarbij stap voor stap de API’s, technologieën en brede themagebieden worden uitgelegd.
Referenties
Deze pagina biedt koppelingen naar alle referentie-informatie over MDN, maar is nog in ontwikkeling.

Andere onderwerpen

Webapplicaties ontwikkelen (en-US)
Documentatie voor ontwikkelaars van webapplicaties; webapps zijn eenmalig geschreven en overal te implementeren apps voor mobiel, desktop en Firefox OS.
Toegankelijkheid (en-US)
Toegankelijkheid in webontwikkeling betekent het voor zo veel mogelijk mensen mogelijk maken om websites te gebruiken, zelfs wanneer deze mensen beperkt zijn in hun mogelijkheden. Hier leveren we informatie over het ontwikkelen van webinhoud zodat deze toegankelijk wordt.
Beveiliging
Verzekeren dat uw website of open webapp goed is beveiligd, is cruciaal.