פונקציית ()setItem מאפשרת להוסיף נתונים אל האחסון המקומי באמצעות שני פרמטרים: שם מפתח וערך שאותם תיצור או תעדכן במידה וקיימים.

תחביר

storage.setItem(keyName, keyValue);

פרמטרים

keyName
מכיל את שמו של המפתח אותו יש ליצור או לעדכן.
keyValue
מכיל את שם הערך שיתווסף למפתח אותו אנו יוצרים או מעדכנים.

ערך חוזר

undefined.

החרגות

במידה והאחסון מלא המערכות עשויה לנקות נתונים מהאחסון המקומי.
בגרסה הניידת של דפדפן Safari, במידה והמשתמש נכנס אל מצב פרטי המערכת אינה שומרת נתונים באחסון המקומי ומסירה אותם באופן אוטומטי בשל מגבלת גודל של 0 בתים.

דוגמאות

הפונקציה הבאה יוצרת שלושה פריטי נתונים בתוך האחסון המקומי.

function populateStorage() {
  localStorage.setItem('bgcolor', 'red');
  localStorage.setItem('font', 'Helvetica');
  localStorage.setItem('image', 'myCat.png');
}

מפרט

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'Storage.setItem' in that specification.
Living Standard  

תאימות דפדפן

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
Basic supportChrome Full support 4Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 8Opera Full support 10.5Safari Full support 4WebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Edge Mobile Full support 13Firefox Android Full support 6Opera Android Full support 11Safari iOS Full support 3.2Samsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

ראו גם

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: fabio.rahamim
Last updated by: fabio.rahamim,