Marcatge d'una carta

Tots aprenem a escriure una carta, tard o d'hora; també és un exemple útil per posar a prova les vostres habilitats de format de text! En aquesta avaluació, se us donarà una carta per al seu marcatge per posar a prova les habilitats bàsiques i avançades de format de text HTML, incloent hipervincles; a més, posareu a prova la vostra familiaritat amb alguns continguts HTML <head>.

Requisits Previs: Abans de procedir amb aquesta avaluació, ja hauríeu d'haver treballat Inici en HTML, Què hi ha en el head? Metadades in HTML, fonaments de text HTML, Crear hipervincles, i format de text avançat.
Objectiu: Provar el format bàsic i avançat de text HTML i habilitats en hipervincles, i el coneixement del que succeeix en el codi HTML <head>.

Punt de partida

Per obtenir aquesta avaluació inicial, cal anar i agafar el text sense format que necessiteu per marcar, i el CSS que cal incloure en el codi HTML. Crear un nou arxiu .html amb el vostre editor de text per treballar-ho (o, alternativament, utilitzar un lloc com JSBin o Thimble per fer la avaluació.)

Resum del projecte

Per a aquest projecte, la tasca consisteix a marcar una carta que ha de ser allotjada en una intranet de la universitat. La carta és una resposta d'un investigador a un futur estudiant doctorat sobre la seva sol·licitud per treballar a la universitat.

Bloc/semàntica estructural:

 • S'ha d'estructurar el document general amb una estructura adequada que inclogui doctype, i els elements <html>, <head> i <body>.
 • La carta, en general, s'ha de marcar amb una estructura de paràgrafs i encapçalats, amb l'excepció dels següents punts. Hi ha un encapçalat de nivell superior (el "Re:" línia) i tres encapçalats de segon nivell.
 • Les dates d'inici del semetre, els temes d'estudi i balls exòtics han de ser marcats utilitzant un tipus de llista apropiat.
 • Les dues direccions només es poden posar dins dels paràgrafs, o es pot utilitzar l'element <address> de manera apropiada; cada línia de la direcció ha de seure en una nova línia, però no ha d'estar en un nou paràgraf.

Semàntica en línia:

 • S'ha de marcar el contingut del cos amb elements apropiats:
 • Els noms del remitent i receptor (i "Tel" i "Email") han de ser marcats amb una forta (strong) importància.
 • Les quatre dates en el document han de tenir els elements adequats que continguin dates llegibles per la màquina.
 • La primera direcció i la primera data en la carta se li ha de donar un valor d'atribut class de "receiver-column"; la CSS s'afegirà més tard, fent que aquests siguin alineats a la dreta, com hauria de ser en el cas d'un disseny de lletres clàssiques.
 • Els cinc acrònims/abreviatures en el text principal de la carta s'han de marcar per proporcionar expansió de cada acrònim/abreviatura.
 • Els sis sub/superíndexs han d'estar marcats de forma apropiada.
 • Els símbols de grau, major que i multiplicació han de ser marcats usant les referències a entitats apropiades.
 • Intentar marcar almenys dues paraules apropiades en el text amb una forta (strong) importància/èmfasi.
 • Hi ha dos llocs en què s'ha d'afegir un hipervincle; afegir enllaços adequats amb els títols. Per la ubicació que els enllaços apunten, només s'ha d'utilitzar http://example.com.
 • La cita del lema de la universitat i la citació s'han de marcar amb elements apropiats.

La capçalera del document:

 • El conjunt de caràcters del document s'ha d'especificar com UTF-8 utilitzant la etiqueta meta apropiada.
 • L'autor de la carta ha de ser especificat en una etiqueta meta apropiada.
 • El CSS proporcionat ha de ser inclòs dins d'una etiqueta propiada.

Consells i suggeriments

 • Utilitzar el validador de W3C HTML per validar el codi HTML; obtindreu punts de bonificació si es valida.
 • No es necessita saber res de CSS per fer aquesta avaluació; només s'ha de posar el CSS, proporcionat, a l'interior d'un element HTML.

Exemple

La següent captura de pantalla mostra un exemple del que la carta podria ser després del seu marcat.

Evaluació

Si esteu seguint aquesta avaluació com a part d'un curs organitzat, heu de ser capaços de donar al vostre treball al vostre professor/tutor per qualificar-vos. Si sou d'auto-aprenentatge, llavors podeu obtenir la guia de qualificació, amb molta facilitat, preguntan a la llista de correu dev-mdc o al canal IRC #mdn en Mozilla IRC. Proveu el primer exercici - no hi ha res a guanyar amb trampa!