JSON

Об'єкт JSON містить методи для розбору JavaScript Object Notation (JSON) і конвертації значень у JSON. Його можна або просто викликати, або конструювати; і окрім своїх двох методів він не має у собі іншої корисної функціональності.

Опис

Об'єктна нотація JavaScript

JSON - це синтаксис для серіалізації об'єктів, масивів, чисел, строк, булевих значень, та null. Він заснований на синтаксисі JavaScript, проте дещо відрізняється від нього: деякий JavaScript не є JSON, і деякий JSON не є JavaScript. Докладніше у JSON: The JavaScript subset that isn't.

Відмінності JavaScript і JSON
Тип у JavaScript Відмінність у JSON
Об'єкти та масиви Назви полів повинні являти собою строки у подвійних лапках; прикінцеві коми заборонені.
Числа Ведучі нулі також заборонені (При виконанні JSON.stringify нулі просто проігноруються, проте JSON.parse викине SyntaxError); після десяткової крапки повинна слідувати хоча б одна цифра.
Строки

Лише обмежений набір символів можна екранувати; деякі керівні символи заборонені; такі символи юнікоду, як розділювач рядків (U+2028) та розділювач абзаців (U+2029) дозволені; строки повинні виділятись подвійними лапками. Зверніть увагу на наступні приклади, де JSON.parse() нормально працює, проте при обчисленні виразу як JavaScript-коду буде отримана помилка SyntaxError:

var code = '"\u2028\u2029"';
JSON.parse(code); // працює
eval(code); // помилка

Повний синтаксис JSON виглядає так:

JSON = null
  або true або false
  або JSONNumber
  або JSONString
  або JSONObject
  або JSONArray

JSONNumber = - PositiveNumber
     чи PositiveNumber
PositiveNumber = DecimalNumber
       або DecimalNumber . Digits
       або DecimalNumber . Digits ExponentPart
       або DecimalNumber ExponentPart
DecimalNumber = 0
       або OneToNine Digits
ExponentPart = e Exponent
      чи E Exponent
Exponent = Digits
    або + Digits
    або - Digits
Digits = Digit
   чи Digits Digit
Digit = від 0 до 9
OneToNine = від 1 до 9

JSONString = ""
     чи " StringCharacters "
StringCharacters = StringCharacter
        чи StringCharacters StringCharacter
StringCharacter = будь-який символ
         за виключенням " або \ або від U+0000 до U+001F
        або EscapeSequence
EscapeSequence = \" або \/ або \\ або \b або \f або \n або \r або \t
       або \u HexDigit HexDigit HexDigit HexDigit
HexDigit = від 0 до 9
    або від A до F
    або від a до f

JSONObject = { }
     чи { Members }
Members = JSONString : JSON
    чи Members , JSONString : JSON

JSONArray = [ ]
     чи [ ArrayElements ]
ArrayElements = JSON
       чи ArrayElements , JSON

Беззмістовні пробільні символи можуть бути будь-де за винятком JSONNumber (числа не повинні містити пробіли) або JSONString (де це сприймається за частину строки, або призведе до помилки). Символ табуляції (U+0009), повернення каретки (U+000D), початку рядка (U+000A) та пробіл (U+0020) - це всі дійсні пробільні символи.

Методи

JSON.parse()
Розбирає строку як JSON, як опція — перетворює результат і його властивості, та повертає його.
JSON.stringify()
Повертає строку JSON відповідно до поданого значення. Як опція — може включити до результату лише певні поля чи замінити значення полів згідно з побажаннями користувача.

Специфікації

Специфікація Статус Примітка
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'JSON' in that specification.
Standard Первинне визначення.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'JSON' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'JSON' in that specification.
Living Standard  

Підтримка у браузерах

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
JSONChrome Full support 3Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 8Opera Full support 10.5Safari Full support 4WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 11Safari iOS Full support 4Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
JavaScript is a superset of JSONChrome Full support 66Edge Full support 79Firefox Full support 62IE No support NoOpera Full support 53Safari Full support 12WebView Android Full support 66Chrome Android Full support 66Firefox Android Full support 62Opera Android Full support 47Safari iOS Full support 12Samsung Internet Android Full support 9.0nodejs Full support 10.0.0
parseChrome Full support 3Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 8Opera Full support 10.5Safari Full support 4WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 11Safari iOS Full support 4Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
stringifyChrome Full support 3Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 8Opera Full support 10.5Safari Full support 4WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 11Safari iOS Full support 4Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Дивіться також