WebSocket.onmessage

WebSocket.onmessage özelliği sunucu tarafından mesaj iletildiğinde çağırılan bir EventHandler'dir. MessageEvent ile çağırılır..

Sözdizim

aWebSocket.onmessage = function(event) {
  console.debug("WebSocket message received:", event);
};

Değer

Belirtimler

Tarayıcı desteği

BCD tables only load in the browser