Tekniker för webbutveckling

Webbteknologier

Öppenheten på Webben ger fantastiska möjligheter för utvecklare. För att kunna använda dessa teknologier till fullo så behöver du förstå hur du kan använda dem. Här nedan hittar du länkar till MDNs dokumentation om Webbteknologier.

Grunden

HTML
HyperText Markup Language är språket som beskriver och definierar innehållet i en webbsida på ett strukturerat sätt.
CSS
Cascading Style Sheets används för att beskriva utseendet för innehållet i webben.
HTTP
Hypertext Transfer Protocol används för att hämta och ändra HTML och andra entiteter och dokument som finns tillgänliga på webben.

Scripting

JavaScript
JavaScript är ett programspråk som kör i en webbläsare. Språket används för att bland annat bygga avancerade interaktiva webbsidor och applikationer.
Web APIs
Web Application Programming Interfaces används till allehanda uppgifter, till exempelvis ändra DOM strukturen för ett dokument, spela ljud, video eller generera grafik i 3D. De består av individuella API:er som tillsammans bygger upp den kraftfulla scriptbarheten på webben, inkluderat DOM och de relaterade API och interface som kan användas för att bygga webbsidor och applikationer.
  • Web API interface reference - beskriver alla interface som är tillgängliga för att utveckla applikationer för webben.
  • WebAPI beskriver kommunikation, hur tillgång ges till hårdvaran, samt de andra API:erna som är tillgängliga för webbaplikationer.
  • Event reference listar alla events som finns tillgängliga för att lyssna till, eller reagera på händelser som sker på en webbsida eller aplikation.

Graphics

SVG
Scalable Vector Graphics let you describe images as sets of vectors (lines) and shapes in order to allow them to scale smoothly regardless of the size at which they're drawn.
WebGL
WebGL brings 3D graphics to the Web by introducing an API that closely conforms to OpenGL ES 2.0, and which can be used in HTML <canvas> elements.

Other

MathML
The Mathematical Markup Language makes it possible to display complex mathematical equations and syntax.

Documentation by type

Web Developer Guide
The Web Developer Guide provides useful how-to content to help you actually use Web technologies to do what you want or need to do.
Tutorials for Web developers
A list of tutorials to take you step-by-step through learning APIs, technologies, or broad topic areas.
References
This page will offer links to all reference information on MDN, but for now use one of the technology links in the left section.

Other topics

Developing Web applications
Documentation for Web application developers; Web apps are true write-once, deploy anywhere apps for mobile, desktop, and Firefox OS.
Accessibility
Accessibility in Web development means enabling as many people as possible to use Web sites, even when those people's abilities are limited in some way. Here we provide information on developing Web content to be accessible.
Security
Ensuring that your Web site or open Web app is secure is critical.