Dokumentacja XSLT/XPath

Alfabetyczna lista elementów objaśniająca, wyrażenia i funkcje stanowiące rekomendację W3C XSLT 1.0 i tak samo jak z odpowiednie sekcje rekomendacji XPath. Rozwój procesora XSLT jest w toku i ten dokument będzie aktualizowany pod względem funkcjonalności w miarę jak bedzie się on rozszerzał.

Elementy

xsl:apply-imports

(obsługiwany)

xsl:apply-templates

(obsługiwany)

xsl:attribute

(obsługiwany)

xsl:attribute-set

(obsługiwany)

xsl:call-template

(obsługiwany)

xsl:choose

(obsługiwany)

xsl:comment

(obsługiwany)

xsl:copy

(obsługiwany)

xsl:copy-of

(obsługiwany)

xsl:decimal-format

(obsługiwany)

xsl:element

(obsługiwany)

xsl:fallback

(nie obsługiwany)

xsl:for-each

(obsługiwany)

xsl:if

(obsługiwany)

xsl:import

(przeważnie obsługiwany)

xsl:include

(obsługiwany)

xsl:key

(obsługiwany)

xsl:message

(obsługiwany)

xsl:namespace-alias

(nie obsługiwany)

xsl:number

(częściowo obsługiwany)

xsl:otherwise

(obsługiwany)

xsl:output

(częściowo obsługiwany)

xsl:param

(obsługiwany)

xsl:preserve-space

(obsługiwany)

xsl:processing-instruction

xsl:sort

(obsługiwany)

xsl:strip-space

(obsługiwany)

xsl:stylesheet

(częściowo obsługiwany)

xsl:template

(obsługiwany)

xsl:text

(częściowo obsługiwany)

xsl:transform

(obsługiwany)

xsl:value-of

(częściowo obsługiwany)

xsl:variable

(obsługiwany)

xsl:when

(obsługiwany)

xsl:with-param

(obsługiwany)

Osie wierzchołków

Funkcje

boolean()

(obsługiwana)

ceiling()

(obsługiwana)

concat()

(obsługiwana)

contains()

(obsługiwana)

count()

(obsługiwana)

current()

(obsługiwana)

document()

(obsługiwana)

element-available()

(obsługiwana)

false()

(obsługiwana)

floor()

(obsługiwana)

format-number()

(obsługiwana)

function-available()

(obsługiwana)

generate-id()

(obsługiwana)

id()

(częściowo obsługiwana)

key()

(obsługiwana)

lang()

(obsługiwana)

last()

(obsługiwana)

local-name()

(obsługiwana)

name()

(obsługiwana)

namespace-uri()

(obsługiwana)

normalize-space()

(obsługiwana)

not()

(obsługiwana)

number()

(obsługiwana)

position()

(obsługiwana)

round()

(obsługiwana)

starts-with()

(obsługiwana)

string()

(obsługiwana)

string-length()

(obsługiwana)

substring()

(obsługiwana)

substring-after()

(obsługiwana)

substring-before()

(obsługiwana)

sum()

(obsługiwana)

system-property()

(obsługiwana)

translate()

(obsługiwana)

true()

(obsługiwana)

unparsed-entity-url()

(nie obsługiwana)