message

Element <xsl:message> zwraca komunikat (do konsoli JavaScript Console w NS) i opcjonalnie przerywa wykonywanie arkusza stylów. Może się okazać przydatny podczas debugowania.

Składnia

<xsl:message terminate="yes" | "no" >
	SZABLON
</xsl:message>

Wymagane atrybuty

Brak.

Opcjonalne atrybuty

terminate
Z wartością "yes" wskazuje, że wykonywanie powinno zostać przerwane. Domyślną wartością jest "no", w przypadku której zostaje zwrócony komunikat, a wykonywanie jest kontynuowane.

Typ

Instrukcja, pojawia się wewnątrz szablonu.

Definicja

XSLT, sekcja 13.

Gecko

Obsługuje.