if

Element <xsl:if> zawiera atrybut testowy i szablon. Jeżeli wyrażenie testowe zostanie ocenione jako prawdziwe, szablon jest przetwarzany. Element ten jest podobny do instrukcji if w innych językach, jednak aby uzyskać funkcjonalność instrukcji <tt>if-then-else</tt>, użyj elementu <xsl:choose> wraz z jego dziećmi: <xsl:when> i <xsl:otherwise>.

Składnia

<xsl:if test=WYRAZENIE>
	SZABLON
</xsl:if>

Wymagane atrybuty

test
Zawiera wyrażenie XPath, które może być ocenione (poprzez zasady zdefiniowane poprzez boolean( ) jeśli konieczne) jako wartość logiczna Boolean. Jeśli wyrażenie jest prawdziwe, szablon jest przetwarzany; jeśli nie, nie jest podejmowana żadna czynność.

Opcjonalne atrybuty

Brak.

Typ

Instrukcja, pojawia się wewnątrz szablonu.

Definicja

XSL sekcja 9.1.

Gecko

Obsługuje.