choose

Element <xsl:choose> definiuje wybór spośród określonej liczby wyborów alternatywnych. Przypomina w działaniu wyrażenie switch znane z proceduralnych języków programowania.

Składnia

<xsl:choose>
	<xsl:when test="[cokolwiek do sprawdzenia1]"></xsl:when>
	<xsl:when test="[cokolwiek do sprawdzenia2]"></xsl:when>
     <xsl:otherwise></xsl:otherwise> [opcjonalnie]
</xsl:choose>

Wymagane atrybuty

Brak.

Opcjonalne atrybuty

Brak.

Typ

Instrukcja. Pojawia się wraz z szablonem. Zawiera jeden lub więcej elementów <xsl:when> i opcjonalnie końcowy element <xsl:otherwise>.

Definicja

XSLT, sekcja 9.2.

Gecko

Obsługuje.