apply-imports

Element <xsl:apply-imports> jest elementem dosyć tajemniczym, używanym zazwyczaj w złożonych arkuszach. Pierwszeństwo importu wymaga, aby zasady szablonu w arkuszach głównych posiadały większą ważność niż zasady szablonu w arkuszach importowanych. Jednak czasami użyteczna jest możliwość zmuszenia procesora do użycia zasady szablonu z arkusza importowanego (o niższej ważności) niż równoważnej jej zasady z arkusza głównego.

Składnia

<xsl:apply-imports/>

Wymagane atrybuty

Brak.

Opcjonalne atrybuty

Brak.

Typ

Instrukcja, pojawia się wewnątrz szablonu.

Definicja

XSLT, sekcja 5.6.

Gecko

Obsługuje.