unparsed-entity-url


Funkcja unparsed-entity-url() zwraca adres URI nieprzetworzonej encji o podanej nazwie. Są to nie XML-owe dane odwołujące się z DTD dokumentu źródłowego.

Składnia

string unparsed-entity-url(łańcuch)

Argumenty

Nazwa nieprzetworzonej encji. Jeśli argument nie jest łańcuchem znaków, to jest on konwertowany zgodnie z zasadami funkcji string(). Nazwa powinna być nazwą XML.

Zwraca

URI encji nieprzetworzonej encji pobranej z DTD, jeśli istnieje. W przeciwnym wypadku zwracany jest pusty łańcuch znaków.

Definicja

XSLT 1.0 12.4

Gecko

Nie obsługuje.