string


Funkcja string konwertuje dany argument do łańcucha znaków.

Składnia

string( [obiekt] )

Argumenty

obiekt (opcjonalny)
Obiekt, który ma zostać przekonwertowany do łańcucha znaków. Jeśli pominięty, użyty zostanie wierzchołek kontekstu.

Zwraca

Łańcuch znaków

Uwagi

 • Jeśli obiekt jest zbiorem wierzchołków, zwracana jest wartość łańcucha znaków pierwszego wierzchołka w zbiorze.
 • Liczby są konwertowane następująco:
  • NaN jest konwertowane do ciągu NaN.
  • Dodatnie zero jest konwertowane do łańcucha 0.
  • Ujemne zero jest konwertowane do łańcucha 0.
  • Dodatnia nieskończoność jest konwertowana do łańcucha Infinity.
  • Ujemna nieskończoność jest konwertowana do łańcucha -Infinity.
  • Liczby dziesiętne między -1 i 1 są konwertowane do łańcucha znaków z pojedynczym zerem poprzedzającym kropkę dziesiętną.

Definicja

XPath 1.0 4.2

Gecko

Obsługuje.