name


Funkcja name zwraca łańcuch znaków reprezentujący QName pierwszego wierzchołka w danym zbiorze wierzchołków.

Składnia

name( [zbiór_wierzchołków] )

Argumenty

zbiór_wierzchołków (opcjonalny)
Zostanie zwrócony QName pierwszego wierzchołka w tym zbiorze. Jeśli argument ten zostanie pominięty, użyty zostanie aktualny wierzchołek kontekstu.

Zwraca

Łańcuch znaków reprezentujący QName wierzchołka.

Uwagi

  • QName jest odpowiednią nazwą wierzchołka, włączając prefiks jego przestrzeni nazw i jego lokalną nazwę.

Definicja

XPath 1.0 4.1

Gecko

Obsługuje.