XML: Rozszerzalny Język Znaczników

Szkic

Strona ta nie jest jeszcze ukończona.

The Extensible Markup Language is a strict serialisation of the Document Object Model.

Wprowadzenie do XML-a
Summary: This article introduces the 'eXtensible Markup Language' (XML) and tells of it's uses.