event.button

Podsumowanie

Wskazuje, który przycisk myszy wywołał zdarzenie.

Składnia

var kodPrzycisku = event.button;

Zwraca całkowitą wartość liczbową oznaczającą przycisk, który zmienił stan:

 • 0 - zwykłe kliknięcie , zazwyczaj lewy przycisk
 • 1 - środkowy przycisk, zazwyczaj kliknięcie rolką
 • 2 - prawy przycisk

Faktyczna kolejność przycisków może być różna, zależnie od konfiguracji urządzenia wskazującego.

Przykład

<script type="text/javascript">

function whichButton(e)
{
 // obsłuż różne modele obsługi zdarzeń
 var e = e || window.event;
 var btnCode;

 if ('object' == typeof e){
  btnCode = e.button;

  switch (btnCode){
   case 0  : alert('Kliknięto lewym przyciskiem');
        break;
   case 1  : alert('Kliknięto środkowym przyciskiem');
        break;
   case 2  : alert('Kliknięto prawym przyciskiem');
        break;
   default : alert('Nieoczekiwany kod: ' + btnCode);
  }
 }
}

</script>

<p onclick="whichButton(event);">Kliknij tu myszą...</p>

Uwagi

Ponieważ kliknięcia myszy są często przechwytywane przez interfejs uzytkownika, w niektórych okolicznościach może być trudno wykryć przyciski inne niż ten dla standardowego kliknięcia (tj. zazwyczaj lewy).

Użytkownicy mogą zmienić konfigurację przycisków swoich urządzeń wskazujących, tak że nawet jeśli własność button wynosi zero, niekoniecznie musiał być naciśnięty przycisk znajdujący się fizycznie po lewej stronie. Jednak zachowanie w takiej sytuacji powinno być takie, jak gdyby kliknięto lewy przycisk w standardowym układzie.

Specyfikacja

DOM Level 2 Events: button