stylesheet.insertRule

Podsumowanie

Metoda insertRule dodaje nową regułę stylu do aktualnego arkuszu stylu.

Składnia

stylesheet.insertRule(rule, index)

Parametry

  • rule jest ciągiem zawierającym regułę do dodania (selector i declaration).
  • index jest liczbą reprezentującą pozycję do dodania.

Przykład

 // push a new rule onto the top of my stylesheet
 myStyle.insertRule("#blanc { color: white }", 0);

Uwagi

For rule sets this contains both the selector and the style declaration. For at-rules, this specifies both the at-identifier and the rule content.

Specyfikacja