stylesheet.cssRules

Podsumowanie

Zwraca wszystkie reguły/zasady CSS w arkuszu stylów jako CSSRuleList, tablico-podobny obiekt.

Składnia

rules = stylesheet.cssRules

rules jest tablicą CSSRuleList indywidualnych obiektów cssRule. Pojedynczy obiekt cssRule może odwołać się do jednego z następujących obiektów:

Przykład

// pobiera pierwszą zasadę
first_rule = document.styleSheets[0].cssRules[0];

Uwagi

Zobacz obiekt DOM cssRule.

Specyfikacja