cssRule

Obiekt CSSRule reprezentuje pojedynczy arkusz stylu CSS. To może być pojedyncza reguła arkusza stylów CSS. Może być częścią listy stylesheet cssRules.

Jest tu kilka rodzajów reguł. Wszystkie one dzielą kilka wspólnych własności interfejsu CSSRule i większość posiada pewne specyficzne własności oraz typy reguł.

Typ Interfejs związany z regułą Opis
CSSRule.STYLE_RULE CSSStyleRule  
CSSRule.MEDIA_RULE CSSMediaRule  
CSSRule.FONT_FACE_RULE CSSFontFaceRule  
CSSRule.PAGE_RULE CSSPageRule  
CSSRule.IMPORT_RULE CSSImportRule  
CSSRule.CHARSET_RULE CSSCharsetRule  
CSSRule.UNKNOWN_RULE CSSUnknownRule  

CSSRule

cssText
Zwraca tekstową reprezentację reguły, np. "h1,h2 { font-size: 16pt }".
parentRule
Zwraca regule zawarta w treści jeśli takowa istnieje, np. regułę stylu znajdującą sie wewnątrz bloku @media.
parentStyleSheet
Zwraca obiekt stylesheet, którego reguła jest częścią.
type
Zwraca typ reguły, np. CSSRule.CHARSET_RULE lub CSSRule.IMPORT_RULE.

CSSStyleRule

selectorText
Pobiera/ustawia tekstową reprezentację selektora dla reguły, np.: "h1,h2".
style
Zwraca obiekt CSSStyleDeclaration dla reguły deklaracji bloku.

CSSStyleRule

CSSMediaRule

CSSFontFaceRule

CSSPageRule

CSSImportRule

CSSCharsetRule

CSSUnknownRule

Specyfikacja