mozilla
Wyniki wyszukiwania

  cssRule

  Obiekt CSSRule reprezentuje pojedynczy arkusz stylu CSS. To może być pojedyncza reguła arkusza stylów CSS. Może być częścią listy stylesheet cssRules.

  Jest tu kilka rodzajów reguł. Wszystkie one dzielą kilka wspólnych własności interfejsu CSSRule i większość posiada pewne specyficzne własności oraz typy reguł.

  Typ Interfejs związany z regułą Opis
  CSSRule.STYLE_RULE CSSStyleRule  
  CSSRule.MEDIA_RULE CSSMediaRule  
  CSSRule.FONT_FACE_RULE CSSFontFaceRule  
  CSSRule.PAGE_RULE CSSPageRule  
  CSSRule.IMPORT_RULE CSSImportRule  
  CSSRule.CHARSET_RULE CSSCharsetRule  
  CSSRule.UNKNOWN_RULE CSSUnknownRule  

  CSSRule

  cssText
  Zwraca tekstową reprezentację reguły, np. "h1,h2 { font-size: 16pt }".
  parentRule
  Zwraca regule zawarta w treści jeśli takowa istnieje, np. regułę stylu znajdującą sie wewnątrz bloku @media.
  parentStyleSheet
  Zwraca obiekt stylesheet, którego reguła jest częścią.
  type
  Zwraca typ reguły, np. CSSRule.CHARSET_RULE lub CSSRule.IMPORT_RULE.

  CSSStyleRule

  selectorText
  Pobiera/ustawia tekstową reprezentację selektora dla reguły, np.: "h1,h2".
  style
  Zwraca obiekt CSSStyleDeclaration dla reguły deklaracji bloku.

  CSSStyleRule

  CSSMediaRule

  CSSFontFaceRule

  CSSPageRule

  CSSImportRule

  CSSCharsetRule

  CSSUnknownRule

  Specyfikacja

  DOM Level 2 CSS: CSSRule

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, khalid32, Bedi, Internauta1024A, teoli
  Ostatnia aktualizacja: khalid32,