Treść i styl dokumentacji MDN

Te przewodniki dostarczają szczegółowych informacji o tym jak dokumentacja MDN powinna być napisana i sformatowana. Również, jak powinna wyglądać prezentacja przykładowego kodu oraz innych treści użytych na stronach dokumentacji. Sprawdzając poszczególne samouczki, możesz być pewny, że treści tworzone zgodnie z nimi, będą przejrzyste i czytelne, a co najważniejsze łatwe w użytkowaniu.

Przewodnik po stylach dokumentacji MDN
W celu wyświetlenia dokumentacji w zorganizowany, znormalizowany i łatwy do odczytania sposób, przewodnik stylu Mozilla Developer Network opisuje, w jaki sposób tekst powinien być zorganizowany, zapisany, sformatowany i tak dalej. Są to wytyczne, a nie surowe zasady. Jesteśmy bardziej zainteresowani treścią niż formatowaniem, nie jesteś zobowiązany do uczenia się całego przewodnika po stylach MDN przed wniesieniem wkładu. Nie bądź jednak zdenerwowany lub zaskoczony, jeśli inny tłumacz zmodyfikuje w późniejszym czasie edytowany przez ciebie artykuł, aby dostosować się go, do głównych wytycznych stawianych dokumnetacji MDN.