JavaScript building blocks

W tym module kontynuujemy omówienie najważniejszych, podstawowych funkcji języka Javascript. Zwrócimy uwagę na często spotykane typy bloków kodu, takie jak: pętle, funkcje oraz zdarzenia. Mogłeś zobaczyć te treści w poprzednim module, jednak tutaj omówimy je bardziej szczegółowo.

Wymagania

Przed rozpoczęciem tego modułu powinieneś znać podstawy HTML-a oraz CSS-a. Powinieneś również przyswoić treści zawarte w poprzednim module - Pierwsze kroki w Javascript

Before starting this module, you should have some familiarity with the basics of HTML and CSS, and you should have also worked through our previous module, JavaScript first steps.

Informacja: Jeżeli pracujesz na komputerze/tablecie/innym urządzeniu na którym nie masz możliwości tworzenia własnych plików, możesz wypróbować przedstawione przykłady w programach online, takich jak: JSBin lub Thimble.

Przewodnik

Podejmowanie decyzji w kodzie — warunki
W każdym języku programowania kod musi podejmować decyje i odpowiednio reagować w zależności od wyniku operacji. Przykładem jest gra, w której jeżeli liczba graczy jest równa 0, wtedy gra się kończy. Inną aplikacją poglądową może być aplikacja pogodowa - jeżeli będziemy używać aplikacji rano, wtedy zostanie nam pokazany wschód słońca. Podziwiać gwiazdy i księżyć będziemy mogli podczas trwania nocy. W tym artykule odkryjemy jak działają struktury warunkowe w Javascript
Pętle
Czasami będziesz potrzebować, aby zadanie zostało wykonane więcej niż raz - przykładem może być tutaj wyświetlenie listy nazwisk. W programowaniu pętle wykonują świetną robotę. W tym artykule spojrzymy na nie w kontekście języka Javascript.
Funkcje — wielokrotne wykorzystanie jednego bloku kodu
Inną podstawową koncepcją w kodowaniu jest funkcja. Funkcje umożliwiają przechowywanie fragmentu kodu, który jest odpowiedzialny za jedno zadanie. Do uruchomienia tego bloku kodu jest potrzebna krótka komenda - zamiast wielokrotnego pisania tego samego kodu. W tym artykule zbadamy podstawowe pojęcia dotyczące funkcji, takie jak: składnia, sposób wywołania, definiowanie funkcji, zasięg i parametry.
Zbuduj własną funkcję
W przeciwieństwie do poprzednich, czysto teoretycznych artykułów, ten artykuł przedstawia praktyczne wykorzystanie funkcji. Tutaj otrzymasz zadanie praktyczne, w której napiszesz własną, niestandardową funkcję. W międzyczasie wyjaśnimy też kilka przydatnych szczegółów związanych z funkcjami.
Funkcje zwracają wartości
Jest jeszcze jedna zasadnicza koncepcja, którą przedstawimy Ci w naszym kursie. Powiązana jest z funkcjami - zwracanie wartości. Niektóre funkcje nie zwracają konkretnej wartości po wykonaniu, a inne tak. Ważne jest, abyś zrozumiał jakie mogą być ich wartości, jak możesz je użyć w swoim kodzie oraz jak sprawdzić by Twoje własne funkcje zwróciły pomocne wartości.
Wprowadzenie do zdarzeń
Wydarzenia są akcjami, które występują w aplikacji podczas programowania, a które aplikacja pokaże Ci, abyś mógł na nie zareagować, jeżeli jest taka potrzeba. Przykładem jest tutaj sytuacja, w której użytkownik naciska przycisk na stronie internetowej, a Ty chciałbyś powiązać to wydarzenie z wyświetleniem informacyjnego okna. W tym ostatnim artykule poruszymy kilka ważnych tematów związanych z wydarzeniami i zobaczymy jak działają w przeglądarkach internetowych.

Podsumowanie

Poniższe podsumowanie sprawdzi Twoje rozumienie podstaw języka Javascript z powyższego przewodnika.

Galeria zdjęć
Teraz, gdy przyjrzeliśmy się podstawowym elementom składowym JavaScript, przetestujemy Twoją wiedzę na temat pętli, funkcji, warunków i zdarzeń, budując dość popularny element, który zobaczysz na wielu stronach internetowych - galeria zdjęć z obsługą JavaScript .