Οι εθελοντές μας δεν έχουν μεταφράσει αυτό το άρθρο στα Ελληνικά, ακόμα. Γίνετε μέλος και βοηθήστε στη μετάφραση!
Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το άρθρο στα English (US).

The following links point to solutions to common everyday problems you'll need to solve with HTML.

Basic structure

The most basic application of HTML is document structure. If you're new to HTML you should start with this.

Basic text-level semantics

HTML specializes in providing semantic information for a document, so HTML answers many questions you might have about how to get your message across best in your document.

One of the main reasons for HTML is making navigation easy with hyperlinks, which can be used in many different ways:

Images & multimedia

Scripting & styling

HTML only sets up document structure. To solve presentation issues, use CSS, or use scripting to make your page interactive.

Embedded content

Uncommon or advanced problems

Beyond the basics, HTML is very rich and offers advanced features for solving complex problems. These articles help you tackle the less common use cases you may face:

Forms

Forms are a complex HTML structure made to send data from a webpage to a web server. We encourage you to go over our full dedicated guide. Here is where you should start:

Tabular information

Some information, called tabular data, needs to be organized into tables with columns and rows. It's one of the most complex HTML structures, and mastering it is not easy:

Data representation

Advanced text semantics

Advanced images & multimedia

Internationalization

HTML is not monolingual. It provides tools to handle common internationalization issues.

Performance

     

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

Ετικέτες: 
Συνεισφέροντες σε αυτή τη σελίδα: mdnwebdocs-bot, chrisdavidmills, RafeyIqbalRahman, mrmowji, ishan123456789, Jeremie, Andrew_Pfeiffer
Τελευταία ενημέρωση από: mdnwebdocs-bot,