HTMLSelectElement.checkValidity()

HTMLSelectElement.checkValidity() 会检查元素是否有任何输入约束条件,并且检查值是否符合约束条件。如果值是不符合约束条件的,浏览器就会在该元素上触发一个可以撤销的 invalid 事件,然后返回 false.

Syntax

js

var result = selectElt.checkValidity();

Specifications

Specification
HTML Standard
# dom-cva-checkvalidity-dev

Browser compatibility

BCD tables only load in the browser

See also