MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-survey

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh.

Chào mừng đến với MDN Learning Area. Ở đây tập hợp những bài viết với mục đích là cung cấp một hướng dẫn hoàn chỉnh cho người mới bắt đầu, và tất cả những gì cần thiết để làm những trang web đơn giản.

Mục đích của trang này không phải là giúp bạn từ "người mới bắt đầu" trở thành "chuyên gia", mà là giúp bạn từ "người mới bắt đầu" trở thành "người có thể thoải mái làm mọi việc". Từ đây, bạn có thể bắt đầu làm việc theo cách của riêng bạn, học từ the rest of MDN và các nguồn tài nguyên khác từ trung cấp đến nâng cao sẽ giúp bạn củng cố rất nhiều kiến thức trước đó.

Nếu bạn là "người hoàn toàn mới", việc phát triển web có thể có đôi chút khó khăn -  chúng tôi sẽ dẫn dắt bạn và cung cấp cho bạn đầy đủ chi tiết giúp bạn cảm thấy thoải mái để học. Bạn sẽ cảm thấy như ở nhà cho dù bạn là sinh viên đang học làm web (tự học hoặc học tại lớp), một giáo viên đang tìm kiếm tư liệu, hay ai đó chỉ muốn hiểu thêm về cách mà các công nghệ web làm việc.

Quan trọng: Nội dung trong Khu vực Học tập đang được bổ sung thường xuyên. Nếu bạn có thắc mắc về các chủ đề bạn muốn xem hoặc cảm thấy bị thiếu, hãy xem phần Contact us dưới đây để biết thông tin về cách liên lạc.

Nơi để bắt đầu

 • Dành cho người hoàn toàn mới:Nếu bạn là người hoàn toàn mới, chúng tôi đề nghị bạn nên bắt đầu từ Khởi đầu cùng Web, thứ mà sẽ cung cấp một giới thiệu thực tế việc phát triển web
 • Các câu hỏi cụ thể:Nếu bạn có một câu hỏi cụ thể về việc phát triển web, phần Câu hỏi thường gặp của chúng tôi có thể có câu trả lời cho bạn.
 • Ngoài những điều cơ bản:Nếu bạn đã có một chút vốn kiến thức, bước tiếp theo là học HTMLCSS một cách chi tiết: bắt đầu với mô đun Giới thiệu về HTML của chúng tôi rồi tiếp tục với mô đun Giới thiệu về CSS.
 • Chuyển sang lập trình javascript:Nếu bạn đã cảm thấy thoải mái với HTML và CSS, hoặc bạn chủ yếu quan tâm đến việc lập trình, thì bạn sẽ muốn chuyển sang mô đun JavaScript những bước khởi đầu của chúng tôi và mô đun Phía-server những bước khởi đầu.

Ghi chú: Danh sách thuật ngữ của chúng tôi cung cấp các định nghĩa thuật ngữ.

Random glossary entry

Thuộc tính
Một thuộc tính mở rộng một thẻ, thay đổi hành vi của thẻ đó hoặc cung cấp thông tin/dữ liệu về nó. Một thuộc tính luôn luôn có dạng name=value (tên của một thuộc tính được đặt theo các thuộc tính liên quan).

Danh sách chủ đề

Dưới đây là danh sách tất cả các chủ đề trình bày tại MDN Learning Area.

Bắt đầu với Web
Giới thiệu trực quan về phát triển Web cho người mới bắt đầu.
HTML — Cấu trúc của Web
HTML là ngôn ngữ được sử dụng để tạo cấu trúc cho các phần nội dung và thể hiện ý nghĩa của chúng. Chi tiết về HTML được trình bày tại chủ đề này.
CSS — Tạo phong cách cho Web
CSS là ngôn ngữ dùng để tạo giao diện và phong cách cho web, nó cũng thêm một số tính năng như animation. CSS được trình bày chi tiết tại đây.
JavaScript — Lập trình động phía client
JavaScript là ngôn ngữ lập trình thông dịch được dùng để thêm tính năng động cho trang web. Chủ đề này giúp bạn hiểu và viết code Javascript dễ dàng.
Accessibility — Web dễ sử dụng cho mọi người
Accessibility (Khả năng tiếp cận) của web là khả năng nội dung web có thể dễ dàng tiếp cân số người dùng nhiều nhất có thể bất kể người tàn tật, không phụ thuộc vào thiết bị, vùng đia lý và các yếu tố khác. Chủ đề này sẽ giúp bạn xây dựng web có khả năng tiếp cận cao.
Công cụ và Kiểm thử
Công cụ được các developers sử dụng được thảo luận tại đây, ví dụ như các công cụ kiểm thử cross-browser.
Lập trình phía server
Mặc dù bạn có thể chỉ tập trung về lập trình phía client, nhưng kiến thức về servers và việc lập trình phía server cũng có thể rấy hữu dụng. Chủ đề này sẽ trình bày nội dung từ tổng quan về cách server hoạt động, đến chi tiết việc xây dựng server application với 2 frameworks được yêu thích: Django (Python) và Express (node.js)  

Lấy mã nguồn các ví dụ

The code examples you'll encounter in the Learning Area are all có sẵn trên GitHub. If you want to copy them all to your computer, the easiest way is to:

 1. Install Git on your machine. This is the underlying version control system software that GitHub works on top of.
 2. Sign up for a GitHub account. It's simple and easy.
 3. Once you've signed up, log in to github.com with your username and password.
 4. Open your computer's command prompt (Windows) or terminal (Linux, MacOSX)
 5. To copy the learning area repo to a folder called learning-area in the current location your command prompt/terminal is pointing to, use the following command:
  git clone https://github.com/mdn/learning-area
 6. You can now enter the directory and find the files you are after (either using your finder/file explorer, or the cd command).

You can update the learning-area repository with any changes made to the master version on GitHub with the following steps:

 1. In your command prompt/terminal, go inside the learning-area directory using cd, for example if you were in the parent directory:
  cd learning-area
 2. Update the repository using the following command:
  git pull

Contact us

If you want to get in touch with us about anything, the best way is to drop us a message on our mailing lists or IRC channels. We'd like to hear from you about anything you think is wrong or missing on the site, requests for new learning topics, requests for help with items you don't understand, or anything else.

If you're interested in helping develop/improve the content, take a look at how you can help, and get in touch! We are more than happy to talk to you, whether you are a learner, teacher, experienced web developer, or someone else interested in helping to improve the learning experience.

Join the Learn community

Choose your preferred method for joining the discussion:

See also

Mozilla Developer Newsletter
Our newsletter for web developers, which is great resource for all levels of developer.
Codecademy
A great interactive site for learning programming languages from scratch.
Code.org
Basic coding theory and practice, mainly aimed at children/complete beginners.
FreeCodeCamp.com
Interactive site with tutorials and projects to learn Web Development.
Web Literacy Map
A framework for entry-level web literacy & 21st Century skills, which also provides access to teaching activities sorted by category.
Teaching activities
A series of teaching activities for teaching (and learning) created by the Mozilla Foundation, covering everything from basic web literacy and privacy to JavaScript and hacking Minecraft.

Document Tags and Contributors

 Những người đóng góp cho trang này: summerpupil, httrung91, jaxILUMQ, sugudkendy, tunggnu, Thokaka92, kscarfone
 Cập nhật lần cuối bởi: summerpupil,