Học làm Web

Chào mừng đến với Khu Học tập của MDN. Tập hợp các bài viết này nhằm cung cấp cho những người vừa mới bắt đầu với việc làm web tất cả những gì họ cần để bắt đầu tạo ra những trang web đơn giản.

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Chào mừng đến với Khu Học tập của MDN. Tập hợp các bài viết này nhằm cung cấp cho những người vừa mới bắt đầu với việc làm web tất cả những gì họ cần để bắt đầu tạo ra những trang web đơn giản.

Mục đích của khu vực MDN này không phải là đưa bạn từ "người mới bắt đầu" trở thành "chuyên gia" mà là để đưa bạn từ mức "mới bắt đầu" đến mức "thoải mái". Từ đó bạn sẽ có thể bắt đầu thực hiện theo cách của mình, học hỏi từ phần còn lại của MDN và các tài nguyên cấp độ trung bình cho tới nâng cao khác mà yêu cầu nhiều kiến thức trước đó.

Nếu bạn là người vừa mới bắt đầu, việc làm web có thể là một thách thức - chúng tôi sẽ nắm tay bạn và cung cấp đủ chi tiết để bạn cảm thấy thoải mái và học các chủ đề một cách đúng đắn. Bạn sẽ cảm thấy như ở nhà cho dù bạn là một người học làm web (tự học hoặc là một thành viên của lớp học), một giáo viên tìm kiếm tài liệu lên lớp, một người yêu thích hoặc chỉ đơn giản là một người muốn hiểu thêm về công nghệ web làm việc như thế nào.

Quan trọng: Nội dung trong Khu vực Học tập đang được bổ sung thường xuyên. Nếu bạn có thắc mắc về các chủ đề bạn muốn xem hoặc cảm thấy bị thiếu, hãy xem phần Contact us dưới đây để biết thông tin về cách liên lạc.

Bắt đầu từ đâu

 • Vừa mới bắt đầu: Nếu bạn là người vừa mới bắt đầu làm web, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với mô đun Khởi đầu cùng Web, vì nó cung cấp phần giới thiệu thực tế về việc làm web.
 • Các câu hỏi cụ thể:Nếu bạn có một câu hỏi cụ thể về việc làm web, phần Câu hỏi thường gặp của chúng tôi có thể có câu trả lời cho bạn.
 • Ngoài những điều cơ bản:Nếu bạn đã có một chút vốn kiến thức, bước tiếp theo là học HTMLCSS một cách chi tiết: bắt đầu với mô đun Giới thiệu về HTML của chúng tôi rồi tiếp tục với mô đun Giới thiệu về CSS.
 • Chuyển sang lập trình kịch bản:Nếu bạn đã cảm thấy thoải mái với HTML và CSS, hoặc bạn chủ yếu quan tâm đến việc lập trình, thì bạn sẽ muốn chuyển sang mô đun JavaScript những bước khởi đầu của chúng tôi và mô đun Phía-server những bước khởi đầu.

Ghi chú: Danh sách thuật ngữ của chúng tôi cung cấp các định nghĩa thuật ngữ.

Random glossary entry

Array
Một array (mảng) là một tập hợp sắp xếp các dữ liệu primitive hoặc object. Dựa vào các vị trí của nó trong array, mỗi item (phần tử trong mảng) dữ liệu có một số index (chỉ mục, thứ tự vị trí của các phần tử, bắt đầu từ vị trí đầu tiên có giá trị là 0), thông qua index này mà bạn có thể truy cập tới các giá trị (value) chứa trong mảng. array cũng là các đối tượng, mà nó có thể được dùng bởi nhiều phương thức khác nhau. (arrays are also objects that can be manipulated with various methods.)

Lấy mã nguồn các ví dụ

The code examples you'll encounter in the Learning Area are all có sẵn trên GitHub. If you want to copy them all to your computer, the easiest way is to:

 1. Install Git on your machine. This is the underlying version control system software that GitHub works on top of.
 2. Sign up for a GitHub account. It's simple and easy.
 3. Once you've signed up, log in to github.com with your username and password.
 4. Open your computer's command prompt (Windows) or terminal (Linux, MacOSX)
 5. To copy the learning area repo to a folder called learning-area in the current location your command prompt/terminal is pointing to, use the following command:
  git clone https://github.com/mdn/learning-area
 6. You can now enter the directory and find the files you are after (either using your finder/file explorer, or the cd command).

You can update the learning-area repository with any changes made to the master version on GitHub with the following steps:

 1. In your command prompt/terminal, go inside the learning-area directory using cd, for example if you were in the parent directory:
  cd learning-area
 2. Update the repository using the following command:
  git pull

Contact us

If you want to get in touch with us about anything, the best way is to drop us a message on our mailing lists or IRC channels. We'd like to hear from you about anything you think is wrong or missing on the site, requests for new learning topics, requests for help with items you don't understand, or anything else.

If you're interested in helping develop/improve the content, take a look at how you can help, and get in touch! We are more than happy to talk to you, whether you are a learner, teacher, experienced web developer, or someone else interested in helping to improve the learning experience.

Join the Learn community

Choose your preferred method for joining the discussion:

See also

Mozilla Developer Newsletter
Our newsletter for web developers, which is great resource for all levels of developer.
Codecademy
A great interactive site for learning programming languages from scratch.
Code.org
Basic coding theory and practice, mainly aimed at children/complete beginners.
FreeCodeCamp.com
Interactive site with tutorials and projects to learn Web Development.
Web Literacy Map
A framework for entry-level web literacy & 21st Century skills, which also provides access to teaching activities sorted by category.
Teaching activities
A series of teaching activities for teaching (and learning) created by the Mozilla Foundation, covering everything from basic web literacy and privacy to JavaScript and hacking Minecraft.