Web security

Ensuring that your website or open web application is secure is critical. Even simple bugs in your code can result in private information being leaked, and bad people are out there trying to find ways to steal data. The web security oriented articles listed here provide information that may help you secure your site and its code from attacks and data theft.

Osäkra lösenord
Att betjäna inloggningsformulär genom HTTP är särskilt farligt på grund av det stora utbudet av attacker som kan användas mot dem för att extrahera en användares lösenord. Nätverkstjuvlyssnare skulle kunna stjäla en användares lösenord genom att sniffa nätverket, eller genom att ändra den betjänade sidan i genomresa. Denna sida detaljerar säkerhetsmekanismen som Firefox har infört för att varna användare och utvecklare om risker angående osäkra lösenord och lösenordsstöld.