SubtilKrypto.GenereraNyckel()

SubtilKrypto.genereraNyckel()  metoden returnerar en Promise av en nybildad CryptoKey, för symmetriska algoritmer, eller en CryptoKeyPair, innehållande två nyutvecklade nycklar, för asymmetrisk algoritm, som matchar algoritmen, användningarna och extraherbarheten ges som parametrar.

Syntax

var resultat = crypto.subtle.genereraNyckel(algo, extraherbart,nyckelBruk);

Parametrar

 • algo är ett ordboksobjekt som definierar nyckelgenereringsfunktionen som ska användas. Stödjande algoer är: AES-CBC, AES-CTR, AES-GCM, RSA-OAEP, AES-KW, HMAC, RSASSA-PKCS1-v1_5, ECDSA, ECDH, och DH. Formatet av ordboksobjekt är:
  • "namn"vilket motsvarar ett av de stödda algoerna som anges ovan,

  • "modulDimension", vilket motsvarar antalet siffror som används i modulen

  • "publikExponent", a Uint8Array representerar den offentliga exponenten

  • "hashFunktion", ett ordbordsobjekt som refererar till hashalgoritmen att använda. Till exempel:

   • {namn: "SHA-512"}

 • extraherbart är en Boolean Indikerar om nyckeln kan extraheras från CryptoKey objekt på ett senare stadium.
 • nyckelBruk  är en  Array vilket indikerar vad som kan göras med den nybildade nyckeln. Möjliga värden för fälten är:
  • "enkrypt", låter nyckeln användas förencrypting meddelanden.
  • "dekrypt", låter nyckeln användas för decrypting meddelanden.
  • "signum", låter nyckeln användas för signing meddelanden.
  • "verifik", låter nyckeln användas för verifying the signature av meddelanden.
  • "deriveKey", låter nyckeln användas som en basnyckel när en ny nyckel hämtas.
  • "derivBitar", låter nyckeln användas som en basnyckel när man tar bort bitar av data för användning i kryptografiska primitiver.
  • "vikNyckel", låter nyckeln slå in  en symmetrisk nyckel för användning (överföring, lagring) i osäkra miljöer.
  • "osvepKey", tillåter nyckeln att packa upp en symmetrisk nyckel för användning (överföring, lagring) i osäkra miljöer.

Returvärde

Undantag

Löftet avvisas när följande undantag uppstår:

 • SyntaxError när nyckelBruk är tom men den genererade symmetriska nyckeln är av typen "hemlig" eller "privat" eller den genererade privata komponenten av det genererade asymmetriska tangentparet är tomt.

Specifikationer

Specifikation Status Kommentar
Web Cryptography API
The definition of 'SubtleCrypto.generateKey()' in that specification.
Recommendation Initial definition.

Webbläsarkompatibilitet

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Function Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Edge Opera Safari
grundläggande stöd 37 (Yes) 34 (34) No support 13 No support
ECDSA (Yes) ? 36 (36) No support ? No support
DH No support ? 35 (35) No support No support No support
Funktion Android Chrome for Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
grundläggande stöd (Yes) 37 (Yes) 34.0 (34) No support ? No support
ECDSA (Yes) (Yes) ? 36.0 (36) No support ? No support
DH No support (Yes) ? 35.0 (35) No support No support No support

 

 

Se även