KryptoNyckel

KryptoNyckelns gränssnitt representerar en kryptografisk key deriverad från en specifik nyckelalgoritm.

Ett KryptoNyckel objekt kan erhållas med användning av SubtleCrypto.generateKey(), SubtleCrypto.deriveKey() ellerSubtleCrypto.importKey()

Egenskaper

Detta gränssnitt ärar inte någon egendom.

CryptoKey.type
Returnerar ett uppräknat värde som representerar typ av nyckel, en hemlig nyckel (för symmetrisk algoritm), en offentlig eller en privat nyckel (för en asymmetrisk algoritm)
CryptoKey.extractable
Returnerar en Boolean Indikerar om den råa informationen kan exporteras till ansökan eller inte.
CryptoKey.algorithm
Returnerar ett ogenomskinligt objekt som representerar en viss chiffer som nyckeln ska användas med.
CryptoKey.usages
Returnerar en uppsättning uppräknade värden som anger vilken nyckel som kan användas för.

Metoder

Detta gränssnitt arvs inte eller implementerar någon metod.

Specifikationer

Specifikation Status Kommentar
Web Cryptography API
The definition of 'CryptoKey' in that specification.
Recommendation Initial definition.

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Funktion Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
grundläggande stöd 37 (Yes) 34 (34) No support ? No support
Funktion Android Chrome for Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
grundläggande stöd 37 37 (Yes) 34.0 (34) No support ? No support

Se även