when

Element <xsl:when> zawsze pojawia się wewnątrz elementu <xsl:choose>, działając jak instrukcja wyboru.

Składnia

<xsl:when test=WYRAZENIE>
	SZABLON
</xsl:when>

Wymagane atrybuty

test
Określa wyrażenie logiczne, które ma zostać ocenione. Jeśli jest prawdziwe, zawartość elementu jest przetwarzana; jeśli fałszywe, zawartość jest ignorowana.

Opcjonalne atrybuty

Brak.

Typ

Podinstrukcja, pojawia się zawsze wewnątrz elementu <xsl:choose>.

Definicja

XSLT, sekcja 9.2.

Gecko

Obsługuje.