variable

Element <xsl:variable> deklaruje globalną lub lokalną zmienną w arkuszu i nadaje jej wartość. Ponieważ XSLT nie pozwala na działania pośrednie (ang. side-effects), wartość zmiennej po jej ustaleniu pozostanie ta sama, dopóki zmienna nie wyjdzie poza swój zasięg.

Składnia

<xsl:variable name=NAME select=WYRAZENIE >
	SZABLON
</xsl:variable> 

Wymagane atrybuty

name
Nadaje zmiennej nazwę.

Opcjonalne atrybuty

select
Określa wartość zmiennej poprzez wyrażenie XPath. Jeśli element zawiera szablon, atrybut jest ignorowany.

Typ

Element najwyższego poziomu lub instrukcja. Jeśli pojawia się jako element najwyższego poziomu, zmienna jest globalna w zasięgu i dostęp do niej może być osiągnięty poprzez cały dokument. Jeśli pojawia się wewnątrz szablonu, zmienna jest lokalna w zasięgu i jest dostępna tylko wewnątrz szablonu, w którym się pojawia.

Definicja

XSLT, sekcja 11.

Gecko

Obsługuje.