value-of

Element <xsl:value-of> ocenia wyrażenie XPath, konwertuje je do ciągu znakowego, który następnie zapisuje do drzewa wynikowego.

Składnia

<xsl:value-of select=WYRAZENIE disable-output-escaping="yes" | "no"  />

Wymagane atrybuty

select
Określa wyrażenie XPath, które ma być ocenione i zwrócone do drzewa wynikowego.

Opcjonalne atrybuty

disable-output-escaping (Netscape nie dzieli wyników przekształcenia - poniższego "wyjścia" - dlatego atrybut ten jest w zasadzie nieistotny w znaczeniu. Aby otrzymać na wyjściu encje html użyj wartości numerycznych, np. &#160 dla &nbsp)
Określa czy znaki specjalne są pomijane przy zapisywaniu do wyjścia. Dostępne wartości to "yes" lub "no". Przykładowo, jeżeli ustawiona jest wartość "yes", <tt>></tt> jest wyświetlane jako >, a nie jako "&gt".

Typ

Instrukcja, pojawia się wraz z szablonem.

Definicja

XSLT, sekcja 7.6.1.

Gecko

Obsługuje poza powyższymi przypadkami.