text

Element <xsl:text> zapisuje tekst literałowy do drzewa wyjściowego. Może on zawierać elementy #PCDATA, tekst literałowy i referencje encji.

Składnia

<xsl:text disable-output-escaping="yes" | "no">
	TEKST
</xsl:text> 

Wymagane atrybuty

Brak.

Opcjonalne atrybuty

disable-output-escaping (Netscape nie dzieli wyników przekształcenia - poniższego "wyjścia" - dlatego atrybut ten jest w zasadzie nieistotny w znaczeniu. Aby otrzymać na wyjściu encje html użyj wartości numerycznych, np. &#160 dla &nbsp)
Określa czy znaki specjalne są pomijane przy zapisywaniu do wyjścia. Dostępne wartości to "yes" lub "no". Przykładowo, jeżeli ustawiona jest wartość "yes", <tt>></tt> jest wyświetlane jako >, a nie jako "&gt".

Typ

Instrukcja, pojawia się wewnątrz szablonu.

Definicja

XSLT, sekcja 7.2

Gecko

Obsługuje jak wspomniano wyżej.