template

Element <xsl:template> definiuje szablon produkujący wyjście. Ten element musi posiadać ustawiony atrybut match lub atrybut name.

Składnia

<xsl:template
	match=WZORZEC
	name=NAZWA
	mode=NAZWA
	priority=LICZBA>
	<xsl:param> [opcjonalnie]
	SZABLON
</xsl:template>

Wymagane atrybuty

Brak.

Opcjonalne atrybuty

match
Określa wzór, który warunkuje elementy, dla których szablon ten powinien zostać użyty. Jest to wymagany atrybut, gdy nie został zdefiniowany atrybut name.
name
Określa dla szablonu nazwę, za pomocą której może on być wywołany przez element <xsl:call-template>.
mode
Określa dla szablonu konkretny tryb, który może być dobrany przez atrybut elementu <xsl:apply-templates>. Jest to użyteczne przy przetwarzaniu tej samej informacji na różne sposoby.
priority
Określa numeryczny priorytet dla tego szablonu. Może to być dowolna liczba różna od Infinity. Procesor używa tej liczby, gdy więcej niż jeden szablon dobiera ten sam węzeł.

Typ

Element najwyższego poziomu, musi być dzieckiem <xsl:stylesheet> lub <xsl:transform>.

Definicja

XSLT, sekcja 5.3.

Gecko

Obsługuje.