preserve-space

Element <xsl:preserve-space> definiuje elementy w dokumencie źródłowym, dla których białe znaki (whitespace) powinny zostać zachowane. Jeśli elementów jest więcej niż tylko jeden, oddziel ich nazwy używając jednego z białych znaków. Pozostawienie białych znaków jest ustawieniem domyślnym, dlatego ten element musi być użyty tylko jako przeciwdziałanie elementowi <xsl:strip-space>.

Składnia

<xsl:preserve-space elements=LISTA-NAZW  />

Wymagane atrybuty

elements
Określa elementy, dla których białe znaki mają zostać zachowane.

Opcjonalne atrybuty

Brak.

Typ

Element najwyższego poziomu, musi być dzieckiem <xsl:stylesheet> lub <xsl:transform>.

Definicja

XSLT, sekcja 3.4

Gecko

Obsługuje.