output

Element <xsl:output> kontroluje charakterystyki dokumentu wyjściowego. Aby funkcjonować poprawnie w Netscapie, element musi być użyty z atrybutem method. Od wersji 7.0 method="text" działa prawidłowo.

Składnia

<xsl:output
	method="xml" | "html" | "text"
	version=LANCUCH-ZNAKOW
	encoding=LANCUCH-ZNAKOW
	omit-xml-declaration="yes" | "no"
	standalone="yes" | "no"
	doctype-public=LANCUCH-ZNAKOW
	doctype-system=LANCUCH-ZNAKOW
	cdata-section-elements=LISTA-NAZW
	indent="yes" | "no"
	media-type=LANCUCH-ZNAKOW  />

Wymagane atrybuty

Brak.

Opcjonalne atrybuty

method 
Określa format wyjściowy.
version 
Określa wartość atrybutu wersji deklaracji XML lub HTML w dokumencie wyjściowym. Można go używać wyłącznie z method="html" lub method="xml".
encoding
Określa wartość atrybutu kodowania encoding w dokumencie wyjściowym.
omit-xml-declaration
Wskazuje czy dołączyć do wyjścia deklarację XML. Dozwolone wartości to "yes" lub "no".
standalone (Niewspierane)
Jeśli obecny wskazuje, że samodzielna deklaracja powinna pojawić się dokumencie wyjściowym; wskazuje również jej wartość. Dozwolone wartości to "yes" lub "no".
doctype-public
Określa wartość atrybutu PUBLIC deklaracji DOCTYPE w dokumencie wyjściowym.
doctype-system 
Określa wartość atrybutu SYSTEM deklaracji DOCTYPE w dokumencie wyjściowym.
cdata-section-elements 
Wypisuje elementy, których treść tekstowa powinna być zapisana jako sekcje CDATA. Elementy powinny być oddzielone za pomocą białych znaków.
indent (Niewspierane)
Określa czy wyjście powinno zostać wcięte, aby ukazać jego hierarchiczną strukturę.
media-type (Nieobsługiwany) 
Określa typ MIME dokumentu wyjściowego.

Typ

Element najwyższego poziomu, musi być dzieckiem <xsl:stylesheet> lub <xsl:transform>.

Definicja

XSLT, sekcja 16.

Gecko

Częściowo obsługuje. Zobacz powyższe komentarze.