include

Element <xsl:include> łączy zawartości dwóch arkuszy. W przeciwieństwie do <xsl:import>, zawartość arkusza włączanego ma tę samą ważność, co zawartość arkusza włączającego.

Składnia

<xsl:include href=URI />

Wymagane atrybuty

href
Określa URI arkusza stylów do włączenia.

Opcjonalne atrybuty

Brak.

Typ

Element najwyższego poziomu, może pojawić się w dowolnej kolejności jako dziecko <xsl:stylesheet> lub <xsl:transform>.

Definicja

XSLT, sekcja 2.6.1.

Gecko

Obsługuje.